สมัครสมาชิกใหม่

ชื่อ - นามสกุล

นามสกุล

วันเกิด
--
เพศ
ชาย
หญิง

อีเมล์

ยืนยันอีเมล์

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน


โทรศัพท์มือถือรหัสโปรโมชั่น / รหัสผู้แนะนำ (ถ้ามี)

คุณรู้จัก Vcanbuy จากที่ใด
 
ยอมรับ ข้อตกลงและยอมรับเงื่อนไข ในบริการของ www.vcanbuy.com แล้ว
 


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ VCANBUY

 1. VCANBUY ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าเท่านั้น ดังนั้นทางเราไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินค้าในกรณีที่เป็นความเสียหายอันเกิดจากร้านค้าจีนได้ อย่างไรก็ตามเรายินดีช่วยประสานงานกับร้านค้าเพื่อทวงสิทธิ์และผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ
 2. ทางVCANBUY ไม่มีนโยบายสนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
 3. การตรวจสอบสินค้าทุกชนิด ทางVCANBUY จะตรวจสอบเฉพาะสีลักษณะภายนอกและจำนวนสินค้าเท่านั้น หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบปัญหา เช่น ผิดไซส์ ผิดสี เป็นต้น จะต้องแจ้งรายละเอียดให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า ทั้งนี้การรับผิดชอบจะขึ้นอยู่กับทางร้านค้าเป็นฝ่ายตัดสินใจและหากมีกรณีที่ต้องส่งสินค้าไปเปลี่ยนที่ร้านค้าจีน ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. รูปภาพสินค้าในเว็บไซต์ของร้านค้าจีน อาจแตกต่างจากสินค้าจริงที่ได้รับ เนื่องจากร้านค้าจีนส่วนใหญ่จะมีการตกแต่งภาพเพื่อให้สวยงาม ในบางครั้งสินค้าที่ได้รับอาจมีความแตกต่างหรือผิดเพี้ยนไปบ้าง
 5. สินค้าที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของVCANBUY และไม่รับเคลมทุกกรณี
 6. ระยะเวลาขนส่งเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของVCANBUY อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการขนส่งนั้นจะขึ้นอยู่กับการผลิตและการส่งสินค้าจากร้านค้าจีนรวมถึงการขนส่งในจีนด้วย แต่เราจะพยายามควบคุมเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าโดยเร็วที่สุด
  • หากผู้รับจงใจทำให้เสียหาย รวมไปถึงการบรรจุสินค้าที่ไม่เหมาะสม จนเป็นเหตุให้สินค้าเป็นรอยขีดข่วน บุบเป็นต้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • สินค้าที่เกิดปัญหาจากธรรมชาติ เช่นการขึ้นรา ขึ้นสนิม การซีดจาง การระเหย การละลาย เป็นต้น
  • ความล่าช้าจากการขนส่ง ที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากความสุดวิสัยจาก ด่านตรวจเข้ม สงคราม การนัดหยุดงาน หรือความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น
  • สินค้าประเภทแก้ว กระจก เซรามิก พลาสติก หินอ่อนหรือสินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหักได้ง่าย และสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ซึ่งอาจมีรอยบุบรอยบิ่น หักหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ขณะทำการขนส่ง รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์อาจมีสภาพบุบบ้าง เนื่องจากการขนส่งของสินค้าระหว่างประเทศจำเป็นต้องรวมสินค้าหลายชนิดไว้ในตู้สินค้าเดียวกันและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการซ้อนทับการกระแทกและอาจต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าหลายครั้งโดยเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย หากลูกค้าต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้านั้น สามารถแจ้งตีลังไม้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนเป็นขนส่งทางเรือได้
  • บรรจุภัณฑ์สินค้าด้านนอกเสียหายหรือบุบเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานของสินค้า
 7. หากลูกค้าทำการสั่งซื้อกับทางVCANBUY จะถือว่าลูกค้ายินยอมและยอมรับในข้อตกลงต่างๆข้างต้นทุกกรณี